SẢN PHẨM

ORANGE YEM SKY GW-12

VND 799.000

MÔ TẢ

Đầm được thiết kế dựa trên yếm, cut out và cột dây xéo ngực, xéo đùi.

Sử dụng chất liệu 100% Poly.

In stock

If you are a foreigner…Please give  us a call or email.

Email: como.marketing@comolimited.com

Phone: (+84) 93 826 87 75

https://www.salvabrani.com/