SẢN PHẨM

JEN MEDI DRESS

VND 599.000

MÔ TẢ

Đầm liền 2 lớp, có 2 dây, gắn bèo rủ từ ngực xuống lại cả thân trước và thân sau

In stock

If you are a foreigner…Please give  us a call or email.

Email: como.marketing@comolimited.com

Phone: (+84) 93 826 87 75

https://www.salvabrani.com/